Pályázati felhívás Kalocsa Homokgyőr 46/A


Pályázat Homokgyőr

Pályázat útján meghirdetjük a Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. kezelésébe hasznosításra átadott 6300 Kalocsa, Homokgyőr 46/A. szám alatti 12,9 m2 alapterületű, 1 szobás, komfort nélküli lakóingatlan bérbeadását Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottsága 45/2019. KOSZB. számú határozata alapján.

A pályázat benyújtásának időpontja:

2019. február 18. 08.00 órától 2019. március 04. 12.00 óráig

A pályázat benyújtásának módja: írásban, papír alapon, zárt borítékban
A pályázat benyújtásának helye: 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14. szám alatti Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. titkársága
A pályázatnak tartalmaznia kell a lakások és helyiségek bérletéről szóló 11/2006.(IV.22.) számú önkormányzati rendelet alapján:

  • ajánlattevő nevét, személyi adatait, családi állapotát, lakcímét és munkahelyét
  • az ajánlattevővel együtt költöző személyek nevét, személyi adatait, munkahelyét, rokonsági fokát, gyermekek esetén iskolalátogatási igazolást
  • a családban jövedelemmel rendelkezők jövedelemigazolását 3 hónapra visszamenőleg,
  • pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról,
  • pályázó nyilatkozatát a felújítás költségeinek vállalásáról.

Pályázatok elbírálásának határideje: pályázat benyújtását követő 15 napon belül

A pályázati kiírás teljes szövege:

letöltés

Pályázati adatlap ajánlat tételhez:

letöltés

A Kalocsa Szíve Program